โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
รหัสล่องเรือ
     AB20/WRT
ชื่อเรือ
     Star Cruise
ออกจากฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13500
ไฮไลท์ทัวร์
     สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)- ท่าเรือแหลมฉบัง
กำหนดการ
     วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
     วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2560
     วันที่ 3 - 5 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 6 เมษายน 2561
     วันที่ 11 - 13 เมษายน 2561
     วันที่ 18 - 20 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 27 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     AB21/WRT
ชื่อเรือ
     Star Cruise
ออกจากฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13900
ไฮไลท์ทัวร์
     เกาะกง, ประเทศกัมพูชา(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) ท่าเรือแหลมฉบัง
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 5 - 7 มกราคม 2561
     วันที่ 12 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     AB22/WRT
ชื่อเรือ
     Star Cruise
ออกจากฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17500
ไฮไลท์ทัวร์
     สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)- เกาะสมุย, ประเทศไทย(อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - ท่าเรือแหลมฉบัง
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2560
     วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 10 มกราคม 2561
     วันที่ 14 - 17 มกราคม 2561
     วันที่ 21 - 24 มกราคม 2561
     วันที่ 28 - 31 มกราคม 2561
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 เมษายน 2561
     วันที่ 8 - 11 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
     วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     AB23/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     ฟุกุโอกะ
ขึ้นฝั่ง
     ฟุกุโอกะ
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11999
ไฮไลท์ทัวร์
     ฟุกุโอกะ – ไมซูรุ – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ – ปูซาน – ฟุกุโอกะ
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560
     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560
     วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2560
     วันที่ 1 - 6 กันยายน 2560
     วันที่ 11 - 16 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     TE1/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     ฮ่องกง
ขึ้นฝั่ง
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21900
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง – ดานัง/เว้ – นาตรัง – ฮ่องกง
กำหนดการ
     วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     CF1_SQ/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     Marina Bay Cruise Center
ขึ้นฝั่ง
     Marina Bay Cruise Center
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     31888
ไฮไลท์ทัวร์
     SINGAPORE – PORT KLANG, MALAYSIA- SINGAPORE
กำหนดการ
     วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     JF1_BR/WRT
ชื่อเรือ
     Princess By EVA Air
ออกจากฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ขึ้นฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     109999
ไฮไลท์ทัวร์
     ซีแอตเทิล – เคทชิเกน – จูโน – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 26 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     TE2/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     เซี่ยงไฮ้
ขึ้นฝั่ง
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14900
ไฮไลท์ทัวร์
     เซี่ยงไฮ้ – โอกินาว่า – ฮ่องกง
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2560
     วันที่ 5 - 10 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     TE3/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     ฮ่องกง
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18900
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง – โฮจิมินทร์(เวียดนาม)– สิงคโปร์
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 10 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รหัสล่องเรือ
     U2_CX/WRT
ชื่อเรือ
     คาเธ่ย์ แปซิฟิก
ออกจากฝั่ง
     แวนคูเวอร์
ขึ้นฝั่ง
     แวนคูเวอร์
ระยะเวลา
     11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
     129900
ไฮไลท์ทัวร์
     (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศแล้ว) แวนคูเวอร์, เทรซี่อาร์ม อินเลท, จูโน่, สแกกเวย์, กลาเซียร์เบย์, เคทชิแกน (พร้อม พักแวนคูเวอร์ 1 คืน เตรียมความพร้อมก่อนลงเรือสำราญ)
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 25 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 


เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image