ทัวร์ล่องเรือสำราญ MARINER OF THE SEAS
รหัสล่องเรือ
     CF1_SQ/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     Marina Bay Cruise Center
ขึ้นฝั่ง
     Marina Bay Cruise Center
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     31888
ไฮไลท์ทัวร์
SINGAPORE – PORT KLANG, MALAYSIA- SINGAPORE
กำหนดการ
วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 วันแรก
กรุงเทพ - สิงคโปร์ 
06.30 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines
09.40 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบิน SQ 973 
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี สิงคโปร์ รถรอรับคณะเดินทางสู่ ท่า เรือ MARINA BAY 
15.00 น.
คณะผู้เดินทางเช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าเรือ MARINA BAY พร้อมด้วยหนังสือเดินทางอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าสู่ห้องพัก อิสระตามอัธยาศัย 
**พนักงานจะเป็นผู้นำกระเป๋าใบใหญ่มาส่งให้ท่านที่หน้าห้อง กระเป๋าอาจจะไปถึงห้องช้ากว่าท่าน หากมียาหรือของที่จำเป็นต้องใช้ ควรจัดเตรียมใส่กระเป๋าใบเล็กติดตัวไว้เลยจะสะดวกกว่า**
.... น. เข้าร่วมการสาธิตเพื่อการโดยสารเรือด้วยความปลอดภัย
17.00 น.
เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ Mariner Bay Cruise Center Singapore มุ่งหน้าสู่พอร์ตคลัง มาเลเซีย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว และท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นชมห้องสปา, ชมการแสดง, ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ และส่วนสันทนาการอื่น ๆ

วันที่สอง พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – ฟรี!! รถรับส่งไป Mitsui Duty Free
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant
08.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ  พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) เมืองหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย และเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศ อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม.  
09.00 น.
ฟรี!! รถรับส่งไป Mitsui Outlet Park KLIA Sepang  เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังจ่อคิวให้เลือกมากมากมาย ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่ 44,000 ตารางเมตร และศูนย์อาหารขนาด 24,000 ตารางเมตร ที่ให้บริการอาหารจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ญี่ปุ่น อิตาลี จีนและอาหารไทย **ไม่รวมอาหารกลางวัน** 
หรือ ซื้อทริป Shore Excursion ของเรือเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย(กรุณาทำการสำรองล่วงหน้า) 
หรือ เลือกพักผ่อนสบายๆ บนเรือ ทางเรือสำราญมีกิจกรรม
สันทนาการรองรับมากมาย ตามกำหนดการ Compass เช่น โยคะ สัมมนาให้ความรู้ต่าง ๆ กิจกรรม ณ สระว่ายน้ำ ชมภาพยนตร์
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer
17.00 น. เรือ MARINER OF THE SEAS ออกจากท่าเรือ พอร์ตคลัง มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ มาก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant
หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ ที่ทางเรือสาราญนาเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์หรือเลาจ์นต่างๆ บนเรือ เสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

วันที่สาม ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร
ทั้งวันอิสระพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว และท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่า, ห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ และส่วนสันทนาการอื่น ๆ เช่น
ชมฟรีการแสดงโชว์ แสง สี เสียง ทุกค่ำคืน ณ ห้องเธียเตอร์   
บาร์และเลาจ์นหลากหลายธีมถึง 15 แห่ง
เสี่ยงโชคไปกับคาสิโนรอยัล
กิจกรรม และสันทนาการตลอดทั้งวัน
ร้านค้าปลอดภาษีแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม จิลเวลรี่ น้ำหอม เสื้อผ้า และสินค้าที่ระลึกจากช้อปสินค้าแบรนด์เนม   
*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer  หรือ Main Restaurant
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant
หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ ที่ทางเรือสาราญนาเสนอไว้ให้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์หรือเลาจ์นต่างๆ บนเรือ เสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

วันที่สี่ สิงคโปร์ – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ณ ห้องอาหาร Wind Jammer หรือ Main Restaurant
08.00 น. เรือ MARINER OF THE SEAS เข้าเทียบท่าเรือ MARINA BAY 
10.00 น.
อำลาเรือ MARINER OF THE SEAS เมื่อเช็คเอาท์ออกจากเรือแล้ว  รถรับคณะจากท่าเรือ Marina Bay
นำท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์  
จากนั้นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
**อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของที่ระลึก**
15.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
18.35 น. อำลาสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบิน SQ 978
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ..

เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image