ทัวร์ล่องเรือสำราญ สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูใน เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี
รหัสล่องเรือ
     JF3_TG/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     ฟุกุโอะกะ
ขึ้นฝั่ง
     ฟุกุโอะกะ
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39999
ไฮไลท์ทัวร์
ฟุกุโอกะ – มะอิซุรุ (เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปูซาน – ฟุกุโอกะ (7 วัน 5 คืน) Group Excluded shore
กำหนดการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560
วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     23 มิ.ย. 60 

วันแรก
กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
21.30 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 1 – 2 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

วันที่สอง สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – เรือสำราญ Costa neoRomantica
00.50 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเที่ยวบิน TG648
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ (Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็นเมืองหลักของจังหวัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากมีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น แต่มีประชากรไม่หนาแน่นมากอย่างกับที่โตเกียว หรือโอซาก้า บ้านเมืองได้รับการวางผังและถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน น่าอยู่ และน่าเที่ยวชม ในด้านประวัติศาสตร์ฟุกุโอะกะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผ่านสำหรับเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ โดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียน ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสำหรับท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะ (Sugawara Michizane) ผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นที่เลืองลือโด่งดังมากท่านมิชิซะเนะ เกิดที่กรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอัน หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลง ชาวบ้านก็ยกย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นั่นเองแต่ชีวิตของท่านมิชิซะเนะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด อัจฉริยภาพของท่านฉายแววมาตั้งแต่อายุได้เพียง 11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเริ่มแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง เมื่อท่านโตเป็นหนุ่มยังแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกด้วย ท่านได้เป็นคนโปรดของจักรพรรดิ และได้รับมอบตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย ทั้งทางการทูตกับจีนและยังเป็นผู้ปกครองเมืองซะนุกิ เหล่าขุนนางในสมัยก่อนจึงพาลกันอิจฉาไม่ชอบหน้า เลยได้ให้ร้ายท่าน สมคบคิดกับตระกุลฟูจิวะระ ที่กุมอำนาจอยู่ในยุคนั้น และขับไล่ให้ออกจากกรุงเกียวโตไปยังดินแดนไกลโพ้น ซึ่งก็คือที่ดาไซฟุแห่งนี้ การเดินทางระหว่างจาก เกียวโต มายัง ดาไซฟุ นั้นไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วยความยากลำบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอันโดดเดี่ยวที่ๆแห่งนี้และสิ้นลงด้วยวัยเพียง 59 ปี เมื่อปี 903 เหล่าชาวบ้านที่รักใคร่เเละเคารพท่านต่างก็เสียใจและหลังจากที่ท่านสิ้นก็เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายที่กรุงเกียวโตตระกูลฟุจิวะระที่คิดร้ายต่อท่าน ก็เริ่มล้มหายตายจากไปทีละคน เหล่าขุนนางในวังต่างกลัวเกรงและคิดว่านี่เป็นความอาฆาตแค้นของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึงได้ทำการสร้างศาลเจ้า เพื่อเป็นการไถ่โทษและยกย่องท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึ้นที่กรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งนี้ ดังนั้นที่เกียวโตจึงมีศาลเจ้าอีกแห่งที่อุทิศให้ท่านมิชิซะเนะชื่อว่าศาลเจ้า Kitano Tenmangu  ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าที่เห็นนั้นเป็นงานที่สร้างขึ้นเมื่อปี1591 ส่วนของดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อปี 919 ได้ถูกเผาทำลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิที่ด้านหน้าทางเข้าจะพบกับสะพานสีแดงที่มีชื่อเรียกว่า Taikobashi ข้ามผ่านสระ Taijiike สะพานนี้สร้างขึ้นทั้งหมด 3 ส่วน โดยเป็นตัวแทนของ อดีต, ปัจจุบัน และ อนาคต สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าหนึ่งความคิดควรเก็บไว้ในช่วงเวลานั้น คือ ให้ปล่อยวาง นั่นเอง และสระน้ำถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงหัวใจมองกันดีๆนะครับหลังจากเดินเข้ามาในศาลเจ้าจะพบกับรูปปั้นวัวสีทอง วัวตัวนี้ก็มีตำนาน ในพิธีศพของท่านใช้วัวในการลากเคลื่อนขบวนทันใดนั้นเจ้าวัวก็หยุดอยู่กับที่ ไม่ยอมไปไหน ทุกคนจึงได้ตัดสินใจ หยุดจัดงานพิธีเผาศพกันที่ตรงนี้และต่อมาบริเวณนี้ก็คือที่ตั้งของศาลเจ้า ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบันนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ขณะที่รถแล่นเลียบอ่าวฮากาตะ จะผ่านอาคาร ฟุกุโอะกะโดม หรือ Yahoo! Dome Japan ซึ่งเป็นสนามกีฬาของทีมเบสบอลฟุกุโอะกะ ไดเอะ ฮอว์กส์ หากวันไหนทีมชนะหลังคาโดมก็จะเปิดออกเป็นการประกาศชัยชนะ รอบสนามเบสบอลยังมี ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก

12.00 น. นำท่านเช็คอินเพื่อขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการบริการในระดับสากล บนเรือสำราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังอาหาร รื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นรำ **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa neoRomatica จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน
 
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกุโอะกะ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica


วันที่สาม มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักเคบินของท่าน หรือเลือกที่จะไปออกกำลังกายรับอรุณด้วยการจ็อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือสำราญ สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวงห้อง Casino บนเรือสำราญสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
13.30 น.
เรือ Costa neoRoamantica เข้าเทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือที่เป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพือปีก” นำท่านเดินทางชม อามาโนะฮาชิดาเตะเป็นแนวสันทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกั้นปากอ่าวที่เมืองมิยาซึวางตัวอยู่ในทิศเหนือใต้ระหว่างอ่าวมิยาซึกับทะเลในของทะเลอะโซโนะ มีความยาวทั้งสิ้น 3.6 กิโลเมตร เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นหนึ่งใน "หนึ่งในสามวิวทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น" เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะตามตำนานเทพเจ้าของญี่ปุ่นว่ากันว่าที่นี่สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เทพเจ้าสร้างญี่ปุ่น บริเวณรอบๆมีการขุดพบสุสานเก่า โบราณวัตถุต่างๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก ว่ากันว่าในสมัยยามาโตะโจวเท บริเวณนี้เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจ มีลักษณะภูมิประเทศที่หาพบได้ยากคือมีต้นสนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ต้นขึ้นอยู่ ลักษณะทางธรรมชาติบางต้นมีอายุกว่า 100 ปี ที่ใช้เวลาสร้างหลายพันปีแห่งนี้เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การชื่นชม ให้ท่านได้สัมผัสวิธีการชมวิวมังกรเหิรหาวแบบไม่เหมือนใครในโลกกัน ณ จุดชมวิวแห่งนี้  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Costa neoRomantica
22.00 น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอิซูรุ

วันที่สี่ คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
08.00 น.
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa) อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม  เมืองหลวงของจังหวัดอิชิกาวะ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลเนื่องจากอยู่ติดทะเลทางตะวันตกของญี่ปุ่น โปรแกรมแนะนำ สำหรับ ซื้อทัวร์เสริม
- สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่เป็นหนึ่งในสามสวนงามของประเทศญี่ปุ่น
- ปราสาทคะนาซาวะ ปราสาทเก่าแก่ของตระกูลมะเอดะ ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานทัพของญี่ปุ่น และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยคะนาซาวะช่วงเวลาหนึ่ง 
- หมู่บ้านเกอิชา  หรือเรียกให้ถูกคือ ถนนฮิกาชิ ชายะ ซึ่งเป็นเขตร้านน้ำชา บ้านไม้เก่าแก่ที่ปรับปรุงเป็นร้านขายของที่ระลึก โดยของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้คือผลิตภัณฑ์จากทอง 
ค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
18:00 น. เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ

วันที่ห้า ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08.00 น.
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่า เมืองซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม เป็นเมืองในจังหวัดทตโทริ มีชื่อเสียงด้านที่พักตากอากาศ ออนเซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ สีสันที่สำคัญของเมืองนี้คือถนน Mizuki Shigeru ซึ่งได้นำรูปปั้นตัวการ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสือการ์ตูนเรื่องคิทะโระทั้งหลายมาประดับประดาบนบาทวิถี ตัวที่โดดเด่นที่สุดคือ เจ้าผีน้อยคิทะโระ (Kitaro) 
โปรแกรมแนะนำ สำหรับ ซื้อทัวร์เสริม 
- พิพิธภัณฑ์มิสิกิ ชิเงรุ (Mizuki Shigeru Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับการ์ตูนอาจารย์ชิเงรุ คือผู้วาดการ์ตูนคิทะโระ เด็กชายผู้ปราบปีศาจชั่วร้าย (มีเพียงข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
- หอคอยยุเมะมินาโตะ (Yume Minato Tower) จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนชั้นบนสุดในความสูง 43 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซะคาอิมินะโตะได้ 360 องศา 
17.00 น.  เรือสำราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa neoRomantica


วันที่หก ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้  (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 
09.00 น.
เรือสำราญ Costa neoRomantica เข้าเทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล บริเวณที่แออัดของเมืองปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น้ำนักดง และ แม่น้ำซูหยอง ปูซานได้เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงานเอเปค 2005 ที่ผ่านมา และยังคงเป็นเมืองหนึ่งที่ร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2002 นอกจากนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ปูซานได้เข้าร่วมประมูลเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020  นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองปูซาน 
โปรแกรมแนะนำ 
- อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)”ลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อปกป้องและกันศัตรูที่มาจากทะเล 
- ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) หอคอยชมวิวเมืองพูซาน ที่นิยมของนักท่องเที่ยว
19.00 น.
เรือสำราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เจ็ด ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ 
08.00 น.
เรือสำราญ Costa neoRomatica เข้าเทียบท่าเมืองฟุกุโอะกะ
นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากนั้นนำท่านเดินไปยังสนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
11.35 น.
ออกเดินทางจากฟุกุโอะกะโดยเที่ยวบินที่ TG649
14.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพเรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image