ทัวร์ล่องเรือสำราญ สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูใน เส้นทางอลาสก้า กับเรือสำราญ Emerald Princess
รหัสล่องเรือ
     JF1_BR/WRT
ชื่อเรือ
     Princess By EVA Air
ออกจากฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ขึ้นฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     109999
ไฮไลท์ทัวร์
ซีแอตเทิล – เคทชิเกน – จูโน – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย – ซีแอตเทิล
กำหนดการ
วันที่ 16 - 26 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 60 


วันแรก กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ซีแอตเทิล
13.30 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)
16.25 น. ออกเดินทางไปสู่ สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068
21.15 น. ถึง สนามบินไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
23.40 น.
ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือโรงแรมเทียบเท่า

วันที่สอง ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Emerald Princess
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตันห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ประจำเมืองซีแอตเติล ที่มีความสวยงามและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Emerald Princess ซึ่งเป็นเรือสำราญสัญชาติอเมริกันที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสำราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่ำ  *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตุจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย 
***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสำราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Cruise Newsletter ที่จะส่งถึงห้องพักเคบินของท่านทุกคืน***

วันที่สาม ล่องน่านน้ำสากล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สี่ เมืองเคทซิเกน รัฐอลาสก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
06.30 น. เรือสำราญเข้าเทียบท่า ณ เมืองเคทซิเกน 
08.30 น.
นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมากอีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่อง จากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจำเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารกลางวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
เรือสำราญออกจากท่าเรือ เคทชิเกน มุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย 

วันที่ห้า เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เรือเริ่มล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลกอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
12.30 น. เรือสำราญเข้าเทียบท่า ณ เมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อนำท่านเข้าชม ธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
22.15 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ มุ่งหน้าสู่เมืองสแกกเวย์

วันที่หก เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
06.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ นำท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้า สู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดารและโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย นำท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น. เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่เจ็ด ล่องน่านน้ำสากล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรมที่มีภาย ในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, ฟิตเนต
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์ , ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย 

วันที่แปด วิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือสำราญนี้ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
19.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
19.30 น. นำท่านเที่ยวชม "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่งวิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี นำท่านแวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
23.59 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย
หมายเหตุ
ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า เมืองซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  
08.30 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล ชม Price Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลกเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลต  ขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นำท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า 

วันที่สิบ ซีแอตเทิล
01.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยเที่ยวบิน BR025
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่ 11 ไทเป – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
05.10 น.
ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยเที่ยวบิน BR025
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
08.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยเที่ยวบิน BR211
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

     

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image

offline Close

Image