ประเภทห้องแบบ Guarantee คืออะไร? 


Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

โดยปกติแล้วครูซส์ไลน์จะมีห้องพักราคาพิเศษในประเภท "Category Guarantee" ซึ่งเมื่อคุณจองในประเภทห้องดังกล่าวคุณจะได้รับการการันตีว่าจะได้พักในประเภทห้องพักดังกล่าว เช่น Interior, Oceanview หรือ Balcony แต่คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เลือกตำแหน่งห้องพักด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นแบบสุ่มตามระบบโดยคุณจะได้รับแจ้งหมายเลขห้องพักของคุณก่อนการเดินทางราว 2-3 สัปดาห์