10 อันดับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก10 อันดับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
1.เรือสำราญ Symphony of the seas สายเรือ Royal caribbean2. เรือสำราญ Harmony  of the seas สายเรือ Royal caribbean