กฏทองเรือสำราญตระกูล RoyalCaribbean 
ความปลอดภัย
กฏทองเรือสำราญตระกูล RoyalCaribbean 
  • ทุกๆ วัน ทุกคนทั้งผู้โดยสารและลูกเรือต้องออกมาจากห้องพักมาทำ Muster Drill เป็นการณ์ฝึกซ้องจำลองเหตุการณ์ หากเกิดกรณีฉุกเฉินผู้โดยสารและลูกเรือจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องไปที่ไหน เรือชูชีที่อยู่ใกล้ห้องพักของเรามากที่สุด และวิธีใช้อุปกรณ์ชูชีพในห้องพัก ฯลฯ
  • บนเรือมีระบบ Marine Traffic ที่ลิงค์กับเว็บไซต์ดดยตรง ทั้งผู้โดยสารและครอบครัวจึงตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรือเดินทางถึงจุดใด
  • เรือทุกลำมีเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน(Rescue) พร้อมทั้งมีแพทย์และพยาบาลประจำบนเรือ
  • เรือของกองเรือสำราญตระกูล RoyalCaribbean ทุกลำจะได้รับการ Refurbish ตามเวลาที่กำหนด เช่น ทุกๆ 5 ปี ต้องนำเรือแต่ละลำไปยังอู่ที่ต่อเรือลำนี้ แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ใหม่ทั้งหมด แม้อุปกรณ์บางชิ้นยังไม่เสียหาย แต่หากครบอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนทันที
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
NationZoneTravel
กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 3, ฉบับวันที่ 15 ก.ค.2557

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.