ขอต้อนรับสู่ thaicruiseholiday.com บริษัท วอร์เรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยวมากด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวมานานกว่า 10 ปี เราบริการทัวร์ล่องเรือสำราญทุกเส้นทางทั่วโลก หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

  คุณแนน 02-374-1300 ต่อ 111 (097- 431- 7878) , คุณบาส 02-374-1300 ต่อ 222 (087-586-0909)
 

 
 
   

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
รหัสล่องเรือ
     WRTE200372
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200371
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2563
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2563
     วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563
     วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563
     วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563
     วันที่ 23 - 25 กันยายน 2563
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563
     วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2563
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200370
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,099
ไฮไลท์ทัวร์
     ⧫รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน - ท่าเรือ - CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2563
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563
     วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2563
     วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2563
     วันที่ 20 - 23 กันยายน 2563
     วันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2563
     วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200369
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
     วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563
     วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200368
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ล่องเรือสำราญสุดหรู เส้นทางสิงคโปร์ มะละกา, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, พักบนเรือ 2 คืน
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2563
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2563
     วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563
     วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563
     วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563
     วันที่ 23 - 25 กันยายน 2563
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563
     วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2563
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200367
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ล่องเรือสำราญสุดหรู เส้นทางสิงคโปร์ มะละกา ปีนัง, พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200365
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999
ไฮไลท์ทัวร์
     ล่องเรือสำราญสุดหรู เส้นทางสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย), ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน
กำหนดการ
     วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
     วันที่ 1 - 3 เมษายน 2563
     วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200364
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Lion air
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,099
ไฮไลท์ทัวร์
     ล่องเรือสำราญสุดหรู เส้นทางสิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี (มาเลเซีย), พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ Lion air, ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน, รถรับ-ส่ง, หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป, City Tour เมืองสิงคโปร์
กำหนดการ
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2563
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2563
     วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2563
     วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2563
     วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2563
     วันที่ 20 - 23 กันยายน 2563
     วันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2563
     วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200062
ชื่อเรือ
     DREAM CRUISES by Thai airway
ออกจากฝั่ง
     แหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
     แหลมฉบัง-สิงคโปร์ พร้อมพักสิงคโปร์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน ,บินหรู อยู่สบาย กับ โดยสายการบินไทย(TG) และสายการบิน Singapore Airline ,โปรแกรมรวม ตั๋วเครื่องบิน เรือสำราญ รถรับส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง และพิเศษ มินิคอนเสิร์ต ป๊อบ ปองกูล
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รหัสล่องเรือ
     WRTE200039
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean By Carthey Pacific
ออกจากฝั่ง
     Seattle
ขึ้นฝั่ง
     Seattle
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     129,900.-
ไฮไลท์ทัวร์
     ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญบนเส้นทางสุด Exotic อลาสก้า-อเมริกา-แคนาดา+พิเศษพักซีแอตเทิล 1 คืน พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 13 กันยายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     28 ม.ค. 63 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
ข่าวสารทัวร์เรือสำราญ

“คอสตา ครุยส์” เผยเตรียมเปิดศักราชใหม่เรือสำราญ เดินแผนรุก “เอเชีย” เต็มกำลัง หลังเศรษฐกิจ-นักท่องเที่ยวจีนโตดีสวนทางโลก-ยุโรปชะลอตัว พร้อมเสริมพอร์ตยก “คอสตา เวเนเซีย” รองรับนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะ ประจำการท่าเรือเซี่ยงไฮ้ล่องเส้นทางจีน-ญี่ปุ่น หวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มบินไปนั่งเรือกลับ อ่านต่อ..บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 

เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด       

Copyright © 2012-2020 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240