โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 21 รายการ 
รหัสล่องเรือ
     TK11/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22500
ไฮไลท์ทัวร์
     
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 29 พฤศจิกายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK9/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16500
ไฮไลท์ทัวร์
     
กำหนดการ
     วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK8/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17500
ไฮไลท์ทัวร์
     
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK7/WRT
ชื่อเรือ
     Costa
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14500
ไฮไลท์ทัวร์
     
กำหนดการ
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     CE_SQ/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean By Singapor Airlines
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     24900
ไฮไลท์ทัวร์
     “พิเศษ” - รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด - รวมตั๋วเรือ และภาษีท่าเรือ - รวมทิปพนักงานบนเรือ - รวมห้องพักบนเรือตามที่ระบุ - รวมอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (ตามที่ระบุในตั๋วเรือ) - รวมทัวร์ที่ปีนังและสิงคโปร์ - รวมกิจกรรมและโชว์ระดับโลก - รวมประกันการเดินทางอุบัติเหตุ - รวมค่าทิปไกด์ - มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK6/WRT
ชื่อเรือ
     Dream Cruise
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16500
ไฮไลท์ทัวร์
     Singapore - Kuala Lumper - Singapore
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561
     วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK5/WRT
ชื่อเรือ
     Dream Cruise
ออกจากฝั่ง
     ฮ่องกง
ขึ้นฝั่ง
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     30500
ไฮไลท์ทัวร์
     Hong Kong -Naha – Miyakojima
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2561
     วันที่ 9 - 14 กันยายน 2561
     วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2561
     วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     TK4/WRT
ชื่อเรือ
     Dream Cruise
ออกจากฝั่ง
     ฮ่องกง
ขึ้นฝั่ง
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     30500
ไฮไลท์ทัวร์
     Hong Kong - Naha – Ishigaki
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 8 กันยายน 2561
     วันที่ 16 - 22 กันยายน 2561
     วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561
     วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     WC01_BR/WRT
ชื่อเรือ
     Princess By EVA Air
ออกจากฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ขึ้นฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     109900
ไฮไลท์ทัวร์
     "อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็ง ภูเขา และป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึก จากการเดินทางไปกับเรือสำราญของเครือ Princess Cruises ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิง
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 25 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รหัสล่องเรือ
     JF3/WRT
ชื่อเรือ
     Princess By EVA Air
ออกจากฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ขึ้นฝั่ง
     ซีแอตเทิล
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     109999
ไฮไลท์ทัวร์
     สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูในดินแดนแห่งขั่วโลกเหนือ เส้นทางอลาสก้า กับ เรือสำราญ Emerald Princess
กำหนดการ
     วันที่ 15 - 23 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ส.ค. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 21 รายการ 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 
เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด


     

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป      

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image