ทัวร์เรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ - มาเลเซีย - สิงคโปร์
รหัสล่องเรือ
     OSP26/WRT
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     สิงคโปร์
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,500 บาท / ท่าน
ไฮไลท์ทัวร์
สุขไหน...จะสุขใจเท่าปีนัง Singapore - Port Klang - Penang (Malaysia) - Singapore
กำหนดการ
วันที่ 9 - 13 เมษายน 2563
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 62 

วันพฤหัสบดี ที่ 09 เมษายน 2563 สิงคโปร์  - Quantum of the Seas

13.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ นำท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)
บ่าย  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14 และอาหารว่าง ที่ Café Promenade ชั้น 4 ได้ตลอดทั้งวัน
 
17.00 น.  เรือ Quantum of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) ** ผู้โดยสารควรถึงท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก **
เมื่อท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว
 ** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง **
 
ค่ำ  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาสั้น, รองเท้าแตะ)
 หลังอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเข้าร่วมดูโชว์ ที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆ ได้จาก Cruise Compass ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านที่ห้องพัก
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูโปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จากนิตยสาร Cruise Compass

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining  ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
                      
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย
 
08.00 น.  หลังจากนั้น นำท่านนั่งรถบัสเข้าสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เพื่อนำท่านเยี่ยมชม Sultan Abdul Samad Building สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2440 โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา
นำท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ โรงงานช็อกโกแลต มีแบรนด์ช็อกโกแลต ให้ท่านได้เลือกซื้อ เพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี
 
เที่ยง  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น
พลาดไม่ได้ ที่จะนำท่านเยี่ยมชม ตึกแฝดเปโตรนาสทาวเวอร์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซีย เป็นตึกที่มีความสูงเป็นอันดับที่ 6 และ 7 ของโลกเลยทีเดียวอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ห้างสรรพสินค้าซูเลียได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับท่าเรือพอร์ตคลัง 
 
18.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมาเลเซีย
 
เย็น  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Main Dinning กรุณาแต่งกายสุภาพหลังอาหารเย็น ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเข้าร่วมดูโชว์ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ปีนัง (มาเลเซีย)

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้อง Main Dining ชั้น 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
 
08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 
09.00 น.  นำท่านเดินทางด้วยรถบัส เพื่อสัมผัสบรรยายกาศสุดชิคของถนน Street Art เป็นภาพวาดแบบ 3 มิติพบเห็นได้ที่ริมกำแพงข้างถนน ที่เน้นไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้ม ให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี
นำท่านสู่ Kek Lok Si Temple วัดเก็กลกสี่ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss กล่าวกันว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนังปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นเพราะนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ศึกษาธรรมกันอยู่ที่วัดแห่งนี้
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ harrison chocolate ช็อกโกแลตรายใหญ่อันดับ 1 ซึ่งมีรสชาติที่ให้เลือกมากมายถึง 150 รส ของฝากขึ้นชื่อเมื่อไปเที่ยวมาเลเซียห้ามพลาด
จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ย่าน Gurney Drive ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับท่าเรือปีนัง
 
19.00 น.  เรือออกจากท่าเรือปีนัง
 

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 ล่องน่านน้ำสากล  
 
เช้า  ร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café ที่ชั้น 14
จากนั้น ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดให้ในแต่ละวัน อาทิ เช่น Flow Rider (กระดานโต้คลื่นจำลอง), I Fly Rip Cord, โรลเลอร์สเก็ต, คาสิโน รอแยล หรือจะใช้บริการสปาหรือซาวน่ากับทางเรือได้ หรือท่านสามารถช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี ได้ตามร้านต่างๆ 
 
กลางวัน  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Windjammer Café ที่ชั้น 14 แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ หรือจะเป็นแบบ A La Carte ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ห้อง
 
เย็น  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Main Dinning  กรุณาแต่งกายสุภาพ
 
หมายเหตุ  กรุณาตรวจว่าท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืนในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้าห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวันถัดไป 
วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563  สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 14 หรือ Café Promenade ที่ชั้น 5
 
08.00 น.  เรือสำราญ Quantum of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋าของท่าน ** สำคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ **
 
09.00 น.  นำท่านเดินทางด้วยรถบัสเพื่อถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมื่อถ้ามาถึงสิงคโปร์แล้ว ต้องไม่พลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งนัก
 
กลางวัน  หลังจากนั้น นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)

อิสระอาหารกลางวัน   อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ข่าวสารทัวร์เรือสำราญ

“คอสตา ครุยส์” เผยเตรียมเปิดศักราชใหม่เรือสำราญ เดินแผนรุก “เอเชีย” เต็มกำลัง หลังเศรษฐกิจ-นักท่องเที่ยวจีนโตดีสวนทางโลก-ยุโรปชะลอตัว พร้อมเสริมพอร์ตยก “คอสตา เวเนเซีย” รองรับนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะ ประจำการท่าเรือเซี่ยงไฮ้ล่องเส้นทางจีน-ญี่ปุ่น หวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มบินไปนั่งเรือกลับ อ่านต่อ  


บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 

เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด       

Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ