รหัสล่องเรือ
     
ชื่อเรือ
     
ออกจากฝั่ง
     
ขึ้นฝั่ง
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 ธ.ค. 61 

วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2561   กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ - ไทเป - ซีแอตเทิล (1) 
 
สถานที่13.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)

เดินทาง16.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR068

สถานที่21.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ***เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน***

เดินทาง23.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **********

สถานที่19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า
 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561  ซีแอตเทิล - ล่องเรือ Emerald Princess  (2) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่  ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ประจำเมืองซีแอตเติล ที่มีความสวยงามและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Emerald Princess ซึ่งเป็นเรือสำราญสัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสำราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่ำ  *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
 
เดินทางโดยเรือ16.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสำ
วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2561 ล่องน่านน้ำสากล  (3) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 
 
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้
 
 
 
วันอังคารที่ 18 ก.ย. 2561 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า  (4)
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 
06.30 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า
 
09.00 น. นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles)ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street) เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจำเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน ได้ที่ร้านจำหน่ายของฝากต่างๆ

เดินทางโดยเรือ15.00 น. เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 
 
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้
วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม) (5) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 
เดินทางโดยเรือ05.00 - 09.00 น. เรือสำราญฯ เริ่มล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjords ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาและธารน้ำแข็งที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านอาจจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข็งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ 
Note: ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็ง ให้ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจำดาดฟ้าเรือให้ดี เพราะจะมีคนจำนวนมากมาแย่งกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม เพราะเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรนำกล้องส่องทางไกลไปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพธารน้ำแข็งละลายตัวอย่างชัดเจน

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 
สถานที่12.30 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า เมืองจูโน่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของ มลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

***แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ***
- MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE JNU105) - USD 69.95 / ท่าน
ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ 
- MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR (CODE  JNU810) – USD 349.95/ท่าน
ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่ง
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561 เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม) (6)
 
อาหารเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 
สถานที่06.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ รัฐอลาสก้า เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแส วงโชคที่  “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 
 
***แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ***
- WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่าน
นำท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา เพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย 
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนา นแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ

เดินทางโดยเรือ17.00 น. เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้
 
วันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 2561    ล่องน่านน้ำสากล (7) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ 
 
หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส
Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
 
หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้
 
วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2561   เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา (8) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
 
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือสำราญนี้ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
 
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
 
สถานที่19.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์"  เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆ จากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

***แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ***
- DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่าน
ผ่านชมจุด Mile 0 Maker จุดเริ่มต้นทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 10 จังหวัดในแคนาดา ก่อนรถจะนำท่านแล่นช้าๆ สู่เขา Tolmie ให้ท่า นลองกำลังขาด้วยการเดินสู่จุดชมวิว วิว 360 องศา ของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝั่งประเทศอเมริกาได้เลยทีเดียว ระหว่างทางลงจากเขาผ่านมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย ที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งมาแล้วกว่า 150 ปี แล้วแวะพักทานของว่างร้านที่มีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านทั่วแคนาดา  ต่อจากนั้นรถจะนำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองนี้ที่มีรูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยังคงได้เห็นรถม้านำเที่ยว และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนท้องถิ่น นอกจากนี้วิกตอเรียยังได้ชื่อว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้งสวน Bacon  Hill อายุกว่า 135 ปี มีพื้อนที่กว้างถึง 200 เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
 
เดินทางโดยเรือ
วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561   เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน (9) 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืสำราญฯ
 
สถานที่07.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน
 
08.30 น. นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง ซีแอตเทิล ชม  Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลก 

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
 
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล
 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นำท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า 
 
วันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 2561 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน  (10) 
 
เดินทาง01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **********
 
 
วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2561  ไทเป - กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  (11) 
 
สถานที่05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ***เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน***
 
เดินทาง09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211
 
สถานที่11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 
เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด       

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป      

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image