รหัสล่องเรือ
     
ชื่อเรือ
     
ออกจากฝั่ง
     
ขึ้นฝั่ง
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 ธ.ค. 61 

วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561    สิงคโปร์  - Voyager of the Seas   
 
สถานที่07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 , Row K ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให้ท่าน

เดินทาง09.45 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน  SQ  973  มีบริการอาหารและแครื่องดื่มบนเครื่อง

สถานที่13.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ชางงี, ประเทศสิงคโปร์ หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS)

เดินทางโดยเรือ16.30 น. เรือ Voyager of the Seas จะออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Center(MBCCS) , ผู้โดยสารควรถึง ท่าเรือเพื่อทำการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก   เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้อง ของท่านแล้ว
** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร  Sea Pass  กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก ประกาศบนเรืออีกครั้ง **
เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือสำรวจรอบๆ เรือ หรือรับประทานอาหารที่ ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade Café ชั้น 5  ตลอดทั้งวัน  
   
อาหารเย็น บริการอาหารค่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3 และ 4 ท่านจะได้รับหมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนั้นชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหล่า นักแสดงของเรือ สำราญ บริเวณ Royal  Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ ลูกเรือ ตามด้วย การแสดงระดับโลก ของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scala Theater ชั้น 3 และ 4
 
ค่ำ ปิดท้ายค่ำคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือ

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass
 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561   ปีนัง (มาเลเซีย)
 
อาหารเช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะเลือกทานแบบ  A La Cate ที่ห้อง Main Dining ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3และ4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียด  เวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass
 
อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือกทานที่ Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย

สถานที่15.00 น เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย นำท่านสู่  Kek Lok Si Temple  ,  Kwan imm temple
  
อาหารเย็น นำท่านรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารท้องถิ่น  หลังจากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้ง ที่ จอร์จทาวน์ (George Town) ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับท่าเรือปีนัง
 
อาหารค่ำ ยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่าง บริการที่ห้อง Promenade Café  ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน เชิญท่านท่องราตรีบนเรือ สำราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ำคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน
 
เดินทางโดยเรือ23.00 น. เรือออกจากท่าเรือปีนัง 
 
วัน อาทิตย์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2561   ล่องน่านน้ำสากล  
      
อาหารเช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชั้น 3และ4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุก กับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจำลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider 
 
อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือกทานที่ Main Dining ในแบบ A La Cate ตามอัธยาศัย
 
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ำยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scala Theater ความสนุกของค่ำคืนนี้แค่เริ่มต้น  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือสำราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ำคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน 
 
หมายเหตุ กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้าห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวันถัดไป   
 
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561    สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ   
 
อาหารเช้า บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café
 
เดินทางโดยเรือ08.00 น. เรือสำราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามแท็กสีกระเป๋าของท่าน สำคัญมาก กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ หลังจากนั้น นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของประสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)

อาหารกลางวัน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา อิสระอาหารกลางวัน ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

เดินทาง17.30 น ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ982 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ

สถานที่19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 
เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด       

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป      

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image