โปรแกรม B ล่องเรือสำราญ Voyager of the Seas แหลมฉบัง - สิงคโปร์
รหัสล่องเรือ
     WRTE180630
ชื่อเรือ
     Royal Caribbean
ออกจากฝั่ง
     แหลมฉบัง
ขึ้นฝั่ง
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18900
ไฮไลท์ทัวร์
แหลมฉบัง - Voyager of the Seas - ล่องน่านน้ำสากล - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 62 
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562  แหลมฉบัง - Voyager of the Seas
 
สถานที่เช้า คณะพร้อมกันที่ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทุกท่าน พร้อมรับเอกสารการเดินทาง
 
บริการรถโค้ช นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อที่ทำการเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Voyager of the Seas หลังเช็คอิน เข้าสู่ห้องพัก ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย                    
 
เมื่อท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว **
เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร  Sea Pass  กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก ประกาศบนเรืออีกครั้ง **เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน หรือสำรวจรอบๆ เรือ หรือรับประทานอาหารที่ ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น11 และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade Café ชั้น 5  ตลอดทั้งวัน  
 
อาหารเย็น บริการอาหารค่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Sapphire ชั้น 3และ4 ท่านจะได้รับหมายเลข ต๊ะอาหารก่อนลงเรือจากนั้นชมการแสดง ของขบวน พาเหรดเหล่า นักแสดงของเรือสำราญ บริเวณ Royal Promenade ตามด้วยพิธีต้อนรับจากทีมกัปตัน เรือ และ ลูกเรือ ตามด้วย การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง La Scalar Theater ชั้น 3 และ 4
 
ค่ำ ปิดท้ายค่ำคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือ
 
หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร Cruise Compass 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562   แหลมฉบัง - Voyager of the Seas
 
อาหารเช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11 หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชั้น 3และ4
วันนี้เรือสำราญจะยังจอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจำลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์สเกต การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง Studio B ชั้น 3
 
เดินทางโดยเรือ12.00 น. เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือกทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย
 
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ำยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน
 
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scalar Theater ความสนุกของค่ำคืนนี้แค่เริ่มต้น เชิญท่านท่องราตรีบนเรือสำราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ำคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน 
 
วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ล่องน่านน้ำสากล 
      
อาหารเช้า บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 11  หรือคุณจะเลือกทานแบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining ห้อง Sapphire ชั้น 3และ4
วันนี้เรือสำราญจะเดินทางล่องในน่านน้ำสากลตลอดทั้งวัน ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจำลอง สนาม Mini Golf และ Flow Rider ชมการแสดงบนลานไอซ์สเกต การแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง Studio B ชั้น 3  
 
อาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 11 หรือเลือกทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย
 
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี้อาหารค่ำยังมีบริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Promenade Café ที่ชั้น 5 ตลอดทั้งคืน
 
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง La Scala Theater ความสนุกของค่ำคืน  เชิญท่านท่องราตรีบนเรือสำราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับดนตรีในค่ำคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดทั้งคืน 
 
หมายเหตุ  กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือคืนนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้าห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวันถัดไป   
 
วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
 
อาหารเช้า บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café

08.00 น. เรือสำราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore  โดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามแท็กสีกระเป๋าของท่าน  
 
สำคัญมาก*** ตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ 
 
เที่ยง นำท่านเพลินเพลิดกับการช้อปปิ้ง ที่ถนนออร์ชาร์ด เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสำหรับนักช้อปทุกท่านได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชางกี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 
เดินทาง17.30 น. ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์  เที่ยวบิน SQ982
 
สถานที่19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายทัวร์เรื่อสำราญ ได้รับรางวัล  AWARD OF EXELLENCE ประจำปี 2017 
เรือสำราญ  ล่องเรือสำราญ  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรืออลาสก้า  ล่องเรือ  เมดิเตอร์เรเนียน  เที่ยวเรือสำราญ  แพคเกจทัวร์ล่องเรือสำราญ  จัดทัวร์เรือสำราญ  Cruises Tour


ขอขอบคุณลูกค้าองค์กร ที่เลือกใช้บริการ บริษัท วอร์แรนแทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด       

Copyright © 2012-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 097-431-7878  087-586-0909
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ


     

Get tramadol 100mg to dispel even severe pain in very less time.

offline Close

Image